Vacature Raad van Toezicht

de-duynsberg-de-buitenhof.jpg

Raad van Toezicht van stichting De Duynsberg en stichting de Buitenhof zoekt nieuwe leden

Organisatie

Al meer dan 50 jaar is De Duynsberg een begrip in Tilburg en staat de stichting en haar medewerkers bekend om het leveren van een beschermd, veilig en kwalitatief hoogstaand woon- en leefklimaat. Stichting De Duynsberg heeft momenteel een wooncomplex met 240 appartementen (ruim 300 bewoners), aan de Indigolaan 100 in Tilburg-West, mooi gelegen direct tegen het Wandelbos en verhuurt haar appartementen in drie types: studio’s (deels voor studenten), 2- en 3-kamer appartementen voor de doelgroep 65+ tegen een betaalbare/ middeldure huur. Binnenshuis zijn twee thuiszorgorganisaties actief, MeetingCare en Thebe. Voorts worden er diverse zorg- en welzijnsdiensten aangeboden: medisch pedicure, kapper, schoonheidsspecialiste etc. Er is een restaurant met een winkel, gerund door Prins Heerlijk. Direct naast het wooncomplex, op het terrein van de Duynsberg, is een dagbesteding voor ouderen gelegen: de Buitenhof. Naast het huurcomplex (De Duynsberg) staan ook nog twee torens met totaal 67 koopappartementen (Duynsstaete) met een eigen Vereniging van Eigenaren, waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van de algemene dienstverlening van De Duynsberg. Bij De Duynsberg zijn momenteel 12 medewerkers in dienst, inclusief de directeur-bestuurder. De stichting is financieel gezond.

Ontwikkelingen en ambitie

In 2023 is de Toekomstvisie van De Nieuwe Duynsberg vastgesteld. Deze visie richt zich op woonvormen- en diensten die aansluiten bij de huidige en toekomstige woon- en leefwensen van vitale en zorgvragende senioren in Tilburg. Het concept van positieve gezondheid en zingeving staat centraal in onze visie. Aan deze toekomstvisie zijn ook herontwikkeling- en vastgoedplannen verbonden. Er is recent een haalbaarheidsstudie opgeleverd. Momenteel wordt de financierbaarheid van de plannen onderzocht. Verder is recent besloten dat De Buitenhof onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid, en dus ook het toezicht, van De Duynsberg gaat vallen. Wel blijft De Buitenhof als zelfstandige stichting bestaan.

Raad van Toezicht

Stichting De Duynsberg kent een eenkoppig bestuur (de directeur-bestuurder). De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Drie leden nemen afscheid vanwege het aflopen van hun zittingstermijn. Met hun vertrek ontstaat er ruimte voor drie nieuwe leden met respectievelijk de portefeuilles zorg, vastgoed en financiën. De twee leden die blijven vervullen de portefeuilles organisatie en juridisch. Eén van deze leden neemt ook het voorzitterschap op zich. De Duynsberg hanteert de Governancecode Zorg als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht en kent haar eigen reglement. De leden van de Raad van Toezicht zijn kritische gesprekspartners en werkgever van de directeur-bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise, kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en jaarlijks evalueert zij haar eigen functioneren. Daarnaast is de Raad van Toezicht betrokken bij de organisatie en wil zij waarde toevoegen aan de zorg voor ouderen en de organisatie. De omgangsvormen in de Raad van Toezicht en met de directeur-bestuurder zijn positief. De sfeer is constructief, open en gericht op dialoog en samenwerking. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming, maximaal acht jaar zitting hebben. De leden worden voor hun werkzaamheden, conform de WNT-normen, gehonoreerd.

Profiel leden Raad van Toezicht

Met het oog op de ontwikkelingen waar De Duynsberg voor staat, zoekt de Raad van Toezicht drie nieuwe leden. Naar de volgende persoonskenmerken wordt gezocht:

  • Inspirerend en verbindend;
  • Een innovatieve- en autonoom denker en iemand die beslissingen durft te nemen;
  • Verbindend en communicatief;
  • Rolbewust, integer en in staat tot zelfreflectie;
  • Beschikt over een gezonde dosis humor en relativeert makkelijk;
  • Geen conflicterend belang.

De nieuwe leden dienen te beschikken over één van onderstaande expertises. Idealiter hebben de nieuwe leden ook een regionale binding (maatschappelijk, politiek en/ of zakelijk) en ervaring met het toezichthouderschap.

Zorgachtergrond

Je hebt een brede visie op zorg en de ontwikkelingen nu en in de toekomst en heldere opvattingen over de inhoudelijke kwaliteitsdoelstellingen. Vanuit houding en ervaring heb je aandacht voor de behoeften in de (ouderen)zorg.

Vastgoed/ duurzaamheid

Je hebt strategische kennis van vastgoed- en herontwikkelingstrajecten en kent de complexiteit en uitdagingen die gepaard gaan in het proces van verduurzaming voor organisaties.

Financieel

Je hebt ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Bij voorkeur ook fiscale kennis. Een adequaat zicht op de financiële doorwerking van (strategisch) beleid, de financiële consequenties van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording is een vereiste.

Procedure

Bij interesse zien wij CV en motivatie graag tegemoet vóór 21 juni 2024 via JPoelman@duynsberg.nl. Onder vermelding van: ‘sollicitatie lid Raad van Toezicht’. Geef duidelijk aan welk profiel bij je past. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Jos Poelman, voorzitter (06-51829920) of Ellen de Milliano, lid Raad van Toezicht via het nummer: 06-27894924. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 24 juni 2024 en worden gevoerd met een aantal leden van de huidige Raad van Toezicht. Een eventueel tweede gesprek zal ook in aanwezigheid van de directeur-bestuurder zijn. Start in de Raad van Toezicht is voorzien in het najaar van 2024, uiterlijk begin 2025.